Işınsu Kestelli

Işınsu Kestelli


Tarım gençlerle yükseliyor

30 Temmuz 2021 - 21:50

Geçmişin en eski, geleceğin ise en stratejik sektörlerinden birisi olan tarımın önemi pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktı. Bütün ülkeler bu dönemde kendi vatandaşlarının gıda güvencesini temin etmek amacıyla tarımsal üretime ve ticaret politikalarına öncelikli verdi. Şüphesiz ki bundan sonraki süreçte de ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli alanlarından biri yine tarım olacak.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorun mevcut

Küresel iklim değişikliğini, tarım arazilerinin daralmasını ve kalitesinin bozulmasını, su kaynaklarının azalmasını bu sorunlar arasında sayabiliriz. Böyle bir ortamda artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının nasıl karşılanacağı önemli tartışma konularının başında yer alıyor. Bir diğer önemli sorun ise tarımsal nüfusun yaşlanması ve tarımsal işgücü temininde yaşanan sıkıntılar. Önemli bir tarım ülkesi olan ülkemiz için de bu durum geçerli. Nitekim, ortalama çiftçi yaşımız 53 civarında ve her geçen yıl yükseliyor. Tarla, bağ, bahçe ve hayvan çiftliklerimizdeki tarımsal işgücü sorununu özellikle Suriye ve Afganistan göçmenleri ile çözebiliyoruz. Tarımın bilinçli yapıldığında önemli bir kazanç ve gelecek vadettiğini gençlerimize anlatmak zorundayız. Onların tarım ve bağlantılı sektörleri hem önemli bir girişimcilik hem de çalışma alanı olarak görmelerini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyacımız var.
Bu konuda başta kamu olmak üzere tüm aktörlere önemli görevler düşüyor. 130 yıldır ülkemiz tarım sektörüne hizmet eden İzmir Ticaret Borsası olarak biz de bu konudaki sorumluluğumuzun bir gereği olarak “Tarım Gençlerle Yükseliyor” isimli fikir yarışmasını 2016 yılından bu yana düzenliyoruz.
Bu yarışmayı düzenlemede iki temel amacımız bulunuyor.

  • Birincisi, tarımda sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek...
  • İkincisi ise gençlerimizin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir.
Gençlerimizin ilgisi bizi hem çok mutlu ediyor hem de geleceğe dair umutlarımızı artırıyor.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum