Feyzullah Topçu Mali Müşavir

Feyzullah Topçu Mali Müşavir


Muhasebe mesleği

22 Ocak 2022 - 12:25

Muhasebe mesleği, dünyada ve ülkemizde geçerli ve önemli bir meslektir. Eğer bir ülkede ekonomik istikrar varsa o ülkede muhasebe sistemlerinin gelişmiş olduğunu ifade eder. Maalesef ki; ülkemizde her alanda yaşanan emeğe karşı saygısızlık ve haksızlıklar, muhasebe mesleğinde de yoğun bir şekilde sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu mesleğin birinci derecede paydaşı olan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar meslek mensuplarının bağlı oldukları örgütlerlerinin sesine kulak vermiyor. Yaptıkları yasal düzenlemelerde örgütlerin görüşü alınmıyor. Bu yüzden yasa yürürlüğe girince uygulanmada bir sürü sorun yaşanıyor. Bürokratların masa başında almış oldukları kararlar ve düzenlemeler, meslek mensuplar üzerine yüklediği iş yükü ve angaryalar her geçen gün giderek artırmıştır. Özellikle maliye bakanlığı teknolojik alt yapıları yetersiz olduğu için beyan dönemlerinde sistem kilitleniyor, meslek mensupları saatlerce sisteme girip veri yüklemek içn bilgisayar başında saatlerce nöbet tutuyorlar.

Günlük işlerini yetiştirmek için strese girmiş, özellikle pandemi döneminde birçok meslektaş sağlığını ve hayatını kaybetmiştir. Bu sebeplerden ötürü mesleki açıdan kendisini geliştirmek için araştırma yapma imkânına sahip olamamış, iç ve dış dünya ile bağlantılarını kesmiştir. Dünyada ne oluyor, meslek nereye gidiyor? Meslek kamuoyu neleri tartışıyor, hiç bir şeyden haberi yok. İşine ve içine kapanmış gereksiz işlerle uğraşmak zorunda kalmıştır. 

Bakanlıkların anlamsız ve gereksiz istedikleri bilgi ve forumlarla uğraşırken, asli işi olan Danışmanlık ve Denetim Raporlama, Finansal Raporlama Analiz işlerinden mahrum kalmıştır. 

Hâlbuki mesleğimiz yakın bir gelecekte değişim ve dönüşüme uğrayacak bu geleceğe kendisini ve fiziki alt yapısını yeni düzene göre hazırlamalıdır. 

Bu nedenle muhasebe dünyasını yönetenlerin başlıca uğraşı alanlarından en önemlisi mesleğin yeniden yapılandırılmasının ve şekillenmesinin yönünü belirlemek ve muhasebe faaliyetlerinin paydaşlara olası etkisini ölçmek olmalıdır. Bu amaçla yapılan çalışmaların başında, mesleğin geleceğini şekillendirmek, zorluklara ve olumsuzluklara karşı önlem almak, olası fırsatları değerlendirmek; gelişim, değişim ve dönüşümün yönünü ve sürecini yönetmek gelmektedir.

Muhasebe dünyasında yaşanan bir tedirginlik var. Meslek mensuplarının bu değişimin gerisinde kalmak tedirginliğinin yanı sıra, teknolojiyi kullanma becerisine sahip olup olamama endişesidir.

Bu nedenle süreç, yerel değil küresel düzeyde yönetilmeli ve küresel bir biçimde şekillendirilmelidir.

Öngörülen gelişim, değişim ve dönüşüm sürecini yönetebilmenin ortak paydası, meslek mensubu mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin kendilerini geleceğe hazırlama konusunda istekli olmalarıda önemlidir.

Bu amaçla yürütülecek faaliyetlerin odaklanacağı çıkış noktası ve ortak paydası; meslek mensuplarının müşterilerine sağladıkları faydanın ve yaratılan katma değerden ve sağlanan farkındalıktan paydaşları bilgilendirmekte görevimiz olmalıdır.

Tüm bu gelişmeler sonucu, muhasebe mesleği dijitalleşme sürecinde farklılaşacak ve kabuk değiştirecektir. Ancak, yeni bir mesleğin formasyonu ortaya çıkacağı gerçeğinden hareketle gerekli önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bu yaklaşım, muhasebe mesleğinin finansal raporların hazırlanması sürecinden çok; finansal raporlara makul güvence veren hizmetler ve danışmanlık hizmetleri ağırlık kazanacaktır. Vergi ve yönetim danışmanlığı muhasebe mesleğinin etkin boyutu olarak talep edilecek hizmetler olacaktır.

Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda, başta üst birliğimiz Türmob ve odalar olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına büyük görevler düşmektedir. Uluslararası gelişmeleri izleyerek mesleğimizde olası gelişmeleri yakından takip ederek izlenecek yol haritasının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak, şimdiden tedbirlerin alınmasının gerekliliğine inanıyorum. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum